Bài 6 trang 9 sgk toán 8 tập 2

Sau đó, sử dụng giả thiết(S = 20) để chiếm được nhì phương thơm trình tương tự cùng nhau. Trong nhị pmùi hương trình ấy, gồm phương thơm trình nào là phương trình hàng đầu không?

*


Hướng dẫn:

+ Công thức tính diện tích hình thang:(S_ extHình thang = dfrac extĐáy Khủng + Đáy nhỏ2)

+ Công thức tính diện tích S tam giác:(S_ exttam giác = dfrac extChiều cao. Cạnh đáy2)

Bài giải

Cách 1: (Dùng cách làm tính diện tích hình thang)

+ Hình thang(ABCD) có đáy lớn(AB) là(7 + x + 4;) đáynhỏ(BC) là(x,) chiều cao(BH) là(x.) Vậy diện tích S hình thang là:(S = dfrac12<(7 + x + 4) + x>.x)

Với(S = trăng tròn,) ta bao gồm phương trình:(20 = dfrac12<(7 + x + 4) + x>.x )(Leftrightarrow đôi mươi = dfrac12x(2x + 11))(Leftrightarrow đôi mươi = x^2 + dfrac112x)(Leftrightarrow x^2 + dfrac112x - đôi mươi = 0)Đây chưa phải là phương trình bậc nhất (nhưng mà là pmùi hương trình bậc hai)

Cách 2: (Diện tích hình thang bởi tổng diện tích nhị tam giác vuông và ăn diện tích hình vuông vắn cạnh (x))

Diện tích( riangleABH) là:(dfrac12.7.x = dfrac72x)

Diện tích( riangleKCD) là:(dfrac12.4.x = 2x)

Diện tích hình vuông(BCKH) là:(x^2)

Vậy diện tích(S) của hình thang là:(S = dfrac72x + 2x + x^2)

Với(S = 20,) ta có pmùi hương trình:(20 = dfrac72x + 2x + x^2)(Leftrightarrow trăng tròn = x^2 + dfrac112x)(Leftrightarrow x^2 + dfrac112x - 20 = 0)Đây chưa hẳn là phương thơm trình số 1 (nhưng mà là phương trình bậc hai)


Xem đoạn phim bài bác giảng cùng làm cho thêm bài xích luyện tập về bài học kinh nghiệm này tại chỗ này để học tốt hơn.