Các tính từ chỉ cảm xúc trong tiếng anh

Con người có muôn ngàn cảm xúc và sắc thái biểu cảm khác biệt nhỏng vui, bi thương, khó tính, niềm hạnh phúc. Hãy mang đến cùng với bài viết của audavoxx.com xem tư vấn các từ vựng tính tự chỉ xúc cảm vào Tiếng Anh, liệt kê phần đa tâm trạng cảm giác của con bạn theo nhị dạng sẽ là tiêu cực cùng tích cực và lành mạnh.

Bạn đang xem: Các tính từ chỉ cảm xúc trong tiếng anh

*

Một số tính trường đoản cú chỉ xúc cảm trong giờ Anh

I. TỪ VỰNG CHỈ CẢM XÚC TÍCH CỰC

A

Amused /ə’mju:zd/: vui vẻ

Active sầu /’æktiv/: chủ động

B

Blessed /’blesid/: hạnh phúc

Bouncy /’baʊnsi/: hoạt bát, năng nổ

C

Confident /ˈkɑːnfɪdənt/ = Sure of your abilities: tự tin

Cheerful /’t∫jəfl/: sung sướng, hạnh phúc, vui vẻ

Chatty /’t∫æti/: say đắm nói chuyện, đam mê tán gẫu

Content /kən’tent/: phù hợp, nhất trí, bởi lòng

Cute /kju:t/: dễ thương

D

Delighted /dɪˈlaɪtɪd/: rất niềm hạnh phúc, phấn khích

E

Enthusiastic /ɪnθju:zi’æstɪk/: sức nóng tình

Excited /Excited/: phấn khích, hứng thú

Ecstatic /ɪkˈstætɪk/: hết sức hạnh phúc

Elated /i’leitid/: khôn xiết hạnh phúc

Easy – going /’i:zi,gouiɳ/ : thích thú, cảm thấy thoải mái

F

Felicitous /fə’lisitəs/: may mắn

G

Great /ɡreɪt / = Very good: xuất xắc vời

Glad /glæd/: vui vẻ, vui mừng

I

Intrigued /inˈtri:g/ = being so interested in something you have to lớn find out more: lôi kéo, tạo tò mò

Idealistic /,aidiə’listik/: lý tưởng phát minh nhà nghĩa

J

Joyful /’dʒɔifəl/: yêu thích, vui sướng

H

Happy /’hæpi/: hạnh phúc

K

Keen /kiːn/ = Interested in or attracted by someone or something : đắm say thích hợp, tha thiết

Kind /kaind/ : xuất sắc bụng, tử tế

L

Likeable /’laikəbl/: dễ thương

M

Mirthful /’mɜ:θfl/: phấn kích, cười đùa

O

Over the moon /ˈoʊvər ðə muːn/: vô cùng sung sướng

Overjoyed /ˌoʊvərˈdʒɔɪd/: cực kì hứng thú.

Optimistic/,ɒpti’mistik/: lạc quan, yêu đời

P

Positive sầu /ˈpɑːzətɪv/: lạc quan

Pleased /pli:zd/: hài lòng

Perky /’pə:ki/: tươi tắn

R

Relaxed /rɪˈlækst/: thư giãn, thoải mái

Romantic /rəʊ’mæntik/ : lãng mạn

Reliable /ri’laiəbl/ : đáng tin

S

Surprised /sə’praɪzd/: ngạc nhiên

T

Terrific /Terrific/: tốt vời

W

Wonderful /ˈwʌndərfl/: tốt vời

II.TỪ VỰNG CHỈ CẢM XÚC TIÊU CỰC

1.Từ vựng xúc cảm biểu đạt sự sợ hãi hãi

E

Emotional /ɪˈmoʊʃənl/: dễ dẫn đến xúc động

F

Frightened /ˈfraɪtnd/: sợ hãi

H

Horrified /’hɒrɪfaɪ/: hại hãi

S

Scared /skerd/: sợ hãi hãi

T

Terrified /ˈterɪfaɪd/: khôn xiết hại hãi

2. Từ vựng cảm xúc mô tả sự lo lắng

 A

Anxious /ˈæŋkʃəs/: lo lắng

Apprehensive sầu /ˌæprɪˈhensɪv/: tương đối lo lắng

B

Bewildered /bɪˈwɪldər/ = Very confused: hết sức bối rối

Baffled /’bæfl/: chán nản

Bothered /’bɒðə/: khó khăn chịu

Bored /’bɔ:dəm/: bi thương chán

C

Confused /kən’fju:zd/: lúng túng

Constricted /kən’striktid/: thiếu phát âm biết

D

Doubt /daʊt/: tù mù, hoài nghi

F

Flustered /’flʌstə/: hoảng loạn, hồi hộp

Foggy /’fɒgi/: sửng sốt

W

Worried /’wʌrid/: lo lắng

S

Stress /stres/: căng thẳng, áp lực

T

Tense /tens/: căng thẳng

Trapped /træp/: bế tắc

U

Unsettle /,ʌn’setl/: lo sợ, lo âu

3.

Xem thêm:

Từ vựng cảm xúc diễn đạt sự tức giận

A

Angry /’æŋgri/: tức giận

Annoyed /əˈnɔɪd/: bực mình

C

Cross /krɔːs/ = Quite angry: bực mình

F

Furious /ˈfjʊriəs/: giận giữ, điên tiết

I

Irritated /ˈɪrɪteɪtɪd/: cực nhọc chịu

S

Seething /siːðɪŋ/: khôn xiết khó chịu dẫu vậy giấu kín

T

Upmix /ʌpˈset/: tức giận hoặc không vui

4. Từ vựng cảm giác biểu đạt sự tiêu cực khác

A

Appalled /əˈpɔːld/: cực kỳ sốc

Arrogant /’ærəgənt/: kiêu ngạo

Ashamed /əˈʃeɪmd/: xấu hổ

At the kết thúc of your tether = Completely fed up: ngán vô cùng

Amazed /ə’meiz/: quá bất ngờ, tởm ngạc

Astounded /ə’staʊnd/: bất ngờ

Aghast /ə’gɑ:st/: kinh ngạc, thất kinh

B

Bored /bɔ:d/: chán

Betrayed /biˈtrei/ = When someone breaks the trust you have in them: bội nghịch bội

C

Cheated /tʃiːtɪd/ = When you don’t get something that you think you deserve: bị lừa

D

Depressed /dɪˈprest/: rất buồn

Disappointed /ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/: thất vọng

Disorganized /dis’ɔ:gənaizd/: không tồn tại tổ chức

E

Envious /ˈenviəs/: thèm mong, đố kỵ

Embarrassed /ɪmˈbærəst/ = Slightly ashamed: tương đối xấu hổ

Emotional /iˈməʊʃənl/ = You have sầu strong feelings (happy or sad) & you cry: xúc động

F

Frustrated /frʌ’streɪtɪd/: xuất xắc vọng

H

Hurt /hɜ:t/: tổn thương

 I

Intrigued /ɪnˈtriːɡd/: hiếu kỳ

Incredulous /in’kredjʊləs/: ngờ vực, hoài nghi

J

Jealous /ˈdʒeləs/: ghen tuông tị

Jaded /ˈdʒeɪdɪd/: ngán ngấy

L

Let down /let daʊn/: thất vọng

M

Malicious /mə’lɪʃəs/: độc ác, tàn ác, đầy dã tâm

N

Negative /ˈneɡətɪv/: tiêu cực; bi quan

Nonplussed / ˌnɑːnˈplʌst /: quá bất ngờ đến nỗi lần chần buộc phải làm gì

O

Overwelmed /ˌoʊvərˈwelmd /: choáng ngợp

P

Puzzle /ˈpʌzl/ : băn khoăn, rối trí

 R

Reluctant /rɪˈlʌktənt/: miễn cưỡng

S

Sad /sæd/: buồn

Stressed /strest/: mệt nhọc mỏi

Suspicious /səˈspɪʃəs/: nhiều nghi, ngờ vực

Shocked /∫ɒk/ : ngạc nhiên, sốc

Startled /’stɑtl/: giật mình

Shy /∫ai/: mắc cỡ ngùng, từ ti

Selfish /’selfi∫/: ích kỷ

T

Terrible /ˈterəbl/: ốm hoặc mệt mỏi mỏi

Thoughtful /’θɔ:tfl/: trầm tư

Tired /’taɪɘd/: mệt nhọc, mệt mỏi mỏi

U

Unhappy /ʌnˈhæpi/: buồn

V

Victimised /ˈvɪktɪmaɪz/: cảm giác bạn là nàn nhân của người nào hoặc đồ vật gi đó

Vain /vein/: từ bỏ phụ, tự đắc

Với 1 loạt tính từ chỉ xúc cảm các bạn sẽ diễn đạt tâm trạng, sắc đẹp thái ngày nay với người không giống một giải pháp rất đầy đủ tốt nhất rồi. Nhớ giữ giàng các tự vựng về cảm xúc trên sẽ rất bổ ích Khi tiếp xúc. Đừng quên truy cập Báo Song Ngữ để tìm hiểu thêm về các những kỹ năng tiếng Anh có ích.