DỰ KIẾN NHÂN SỰ BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA 13

(Chinhphu.vn) - Ngày 1/2, trên phiên Bế mạc Đại hội XII, bè bạn Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ chính trị khóa XIII đã report kết quả thai cử nhân sự Bộ chủ yếu trị, Tổng bí thư, Ban túng bấn thư, Ủy ban kiểm tra Trung ương, nhà nhiệm Ủy ban đánh giá Trung ương.


*
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt phái nam khóa XIII.

Bạn đang xem: Dự kiến nhân sự bộ chính trị khóa 13

I - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu 18 đồng chí Ủy viên Bộ thiết yếu trị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng túng thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa buôn bản hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng bao gồm phủ

3. Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

4. Đồng chí Vương Đình Huệ, túng thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV thành phố Hà Nội

5. Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

6. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

7. Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

8. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, túng thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

9. Đồng chí đánh Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an

10. Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội thiết yếu Trung ương

11. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

12. Đồng chí Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội quần chúng Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Xem thêm:

13. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao

14. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện thiết yếu trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

16. Đồng chí Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục chủ yếu trị Quân đội dân chúng Việt Nam

17. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban gớm tế Trung ương

18. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

II- Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng túng thiếu thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa xóm hội chủ nghĩa Việt nam giới giữ chức Tổng túng bấn thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

III- Ban bí thư Trung ương khóa XIII gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ thiết yếu trị được Bộ thiết yếu trị phân công tham gia Ban bí thư cùng 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gồm:

1. Đồng chí Lê Minh Hưng, Chánh Văn chống Trung ương Đảng

2. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục thiết yếu trị Quân đội quần chúng. # Việt Nam

3. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

4. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương

5. Đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra chính phủ

IV- Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, gồm 19 đồng chí:

1. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ thiết yếu trị khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

2. Đồng chí Hồ Minh Chiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

3. Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

4. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Vụ trưởng, Thư ký kết Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

5. Đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

6. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

7. Đồng chí Nguyễn Văn Hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

8. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

9. Đồng chí Vũ Khắc Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

10. Đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Chánh Văn ban ngành Tổ chức Trung ương

11. Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó túng thiếu thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh Hà Tĩnh

12. Đồng chí đánh Duy Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

13. Đồng chí Võ Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

14. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

15. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

16. Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Vĩnh Long

17. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

18. Đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

19. Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

V - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ chủ yếu trị khóa XIII, túng thiếu thư Trung ương Đảng khóa XII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.