ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 VÒNG 4 NĂM 2018

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 4 năm năm nhâm thìn - 2017 là đề thi giải Toán qua mạng được sưu tầm và giới thiệu tới những em học viên cùng quý thầy cô tham khảo, mong muốn giúp các em học viên ôn tập với củng chũm kiến thức, nhằm đạt tác dụng cao trong các vòng tiếp theo của hội thi Violympic giải Toán qua mạng năm học năm nhâm thìn - 2017.

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán lớp 3 vòng 4 năm 2018

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 VÒNG 4 NĂM 2016 - 2017

Bài 1: Chọn các cặp giá trị bằng nhau

Bài 2: Vượt vật cản vật


Câu 1: Tính: 6 x 4 = ...Câu 2: Tính: 6 x 7 = ...Câu 3: Tính: 31 x 3 = ...Câu 4: Tính: 42 x 2 = ...

Xem thêm:

Câu 5: Tính: 48 : 6 = ....Câu 6: Tính: 43 x 2 - 37 = ...Câu 7: Tính: 28 x 3 - 17 = ...Câu 8: Tính: 35 x 2 + 230Câu 9: Tính: 60 : 6 + 147 = ....Câu 10: tìm X, biết 6 x X + 6 = 60. Vậy X =...

Bài 3: Cóc tiến thưởng tài ba

Câu 1: Tính: 62 x 5 = ....a) 300; b) 67; c) 310; d) 210Câu 2: 1/4 của 16m là: ....a) 20; b) 4; c) 4m; d) 12mCâu 3: 1/5 của 20kg là:...a) 100kg; b) 15kg; c) 4; d) 4kgCâu 4: 1/3 của 21 là:...a) 7; b) 24; c) 7m; d) 18mCâu 5: tìm kiếm x biết: x : 5 - 15 = 24. Vậy x = ...a) 195; b) 185; c) 1545; d) 45
Câu 6: tìm kiếm x biết: x : 6 = 30. Vậy x =...a) 36; b) 24; c) 180; d) 5Câu 7: search X biết: X x 6 + 45 = 63. Vậy X =...a) 102; b) 18; c) 108; d) 3Câu 8: tìm kiếm x biết: x : 5 = 25. Vậy x =...a) 30; b) 20; c) 125; d) 5Câu 9: tìm kiếm x biết: 9 x 4 - x = 24. Vậy x =...a) 12; b) 48; c) 36; d) 8Câu 10: Tính: 32cm x 5 - 48cm =...a) 122cm; b) 112cm; c) 112; d) 122

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 4

Bài 1: Chọn các cặp bởi nhau1 = 20; 2 = 18; 3 = 4; 5 = 12; 14 = 17; 6 = 16; 7 = 10; 8 = 9; 11 = 15; 13 = 19Bài 2: Vượt chướng ngại vậtCâu 1: 24 Câu 2: 42 Câu 3: 93 Câu 4: 84 Câu 5: 8Câu 6: 49 Câu 7: 67 Câu 8: 300 Câu 9: 157 Câu 10: 9Bài 3: Cóc vàng tài baCâu 1: c Câu 2: c Câu 3: d Câu 4: a Câu 5: a
Chia sẻ bởi: Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 13 năm 2016 - 2017 Đề thi giải Toán trên mạng lớp 3 có đáp án Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 14 năm 2015 - 2016 Đề thi giải Toán trên mạng lớp 3 gồm đáp án Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng một năm 2016 - 2017 Đề thi giải toán qua internet lớp 3 gồm đáp án Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 2 năm năm 2016 - 2017 Đề thi giải toán qua mạng lớp 3 gồm đáp án Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 3 năm năm nhâm thìn - 2017 Đề thi giải toán qua mạng lớp 3 tất cả đáp án Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 5 năm 2016 - 2017 Đề thi giải toán qua mạng lớp 3 bao gồm đáp án Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 6 năm năm 2016 - 2017 Đề thi giải toán qua mạng lớp 3 gồm đáp án Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 7 năm 2016 - 2017 Đề thi giải toán qua mạng lớp 3 bao gồm đáp án
học hành
*
Lớp 3
*
Thi Violympic
định kỳ thi Violympic ‎2021 - 2022 3.401 lịch thi Violympic Toán giờ Anh, Toán tiếng Việt, vật dụng Lý
kết quả cuộc thi Violympic năm học 2020 - 2021
*
6.060 Danh sách kết quả vòng thi giang sơn Violympic 2020 - 2021
120 câu hỏi luyện thi Violympic lớp 5
*
30.878 cỗ đề luyện thi Violympic Toán