Ngành bảo vệ thực vật đại học cần thơ

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC NÔNG LÂM tp.hcm TẠI NINH THUẬN THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021 GỒM 11 NGÀNH 1.CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 2.QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 3.TÀI NGUYÊN VÀ DU LỊCH SINH THÁI 4.QUẢN TRỊ marketing 5.KẾ TOÁN 6.NÔNG HỌC 7.THÚ Y 8.NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 9.

Bạn đang xem: Ngành bảo vệ thực vật đại học cần thơ

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 10. NGÔN NGỮ ANH 11. CAO ĐẲNG SƯ PHẠM MẦM NON

*


site thông tin giới thiệu thông báo tuyển chọn sinh sinh viên học tập viên Đoàn TNCSHCM Cán bộ, giảng viên kế hoạch - tài chủ yếu thư viện
Số lần xem:
*
*
*
*
*
*

1. Bài xích Giảng bảo đảm an toàn Thực đồ Đại cưng cửng (NXB những thống kê 2003) - Phạm Văn Hiếu

2. Căn bệnh Virus hại Thực thứ Ở vn Tập 2 (NXB nntt 2012) - Vũ Triệu Mân

3. Bệnh Virus Thực đồ Ở nước ta Tập 1 (NXB nông nghiệp & trồng trọt 2010) - Vũ Triệu Mân

4. Các phương thức Nghiên cứu vớt Quần xóm Thực trang bị (NXB giáo dục 2006) - Hoàng Chung

5. Các cách thức Nghiên cứu giúp Thực thiết bị (NXB Đại Học đất nước 2006) - Nguyễn Nghĩa Thìn

6. Các cách thức Nghiên cứu Thực vật dụng (NXB Đại Học nước nhà 2007) - Nguyễn Nghĩa Thìn

7. Các phương pháp Nghiên cứu giúp Thực đồ gia dụng (NXB Đại Học non sông 2008) - Nguyễn Nghĩa Thìn

8. Cẩm Nang Tra cứu Và nhận biết Các họ Thực đồ vật Hạt bí mật Ở nước ta (NXB nntt 1997) - Nguyễn Tiến Bân

9. Chẩn Đoán Nhanh căn bệnh Hại Thực vật dụng (NXB nông nghiệp 2003) - Vũ Triệu Mân

10. Cửa hàng Di Truyền lựa chọn Giống Thực thứ (NXB công nghệ Kỹ Thuật 2001) - Lê Duy Thành

11. Technology Chuyển ren Động trang bị Thực đồ dùng - trằn Quốc Dung

12. Đa Dạng Sinh Học cùng Tài Nguyên dt Thực vật (NXB Đại Học non sông 2004) - Nguyễn Nghĩa Thìn

13. Đa Dạng Sinh Học và Tài Nguyên di truyền Thực thứ (NXB Đại Học đất nước 2005) - Nguyễn Nghĩa Thìn

14. Đa Dạng Thực Vật tất cả Mạch Vùng Núi Cao Sa page authority Phan mê say Pan (NXB Đại Học tổ quốc 1998) - Nguyễn Nghĩa Thìn

15. ĐHCT.Giáo Trình chất Điều Hòa sinh trưởng Thực đồ vật (NXB đề nghị Thơ 2004) - Nguyễn Minh Chơn

16. ĐHCT.Giáo Trình Hóa đảm bảo an toàn Thực thứ (NXB cần Thơ 2009) - è Văn Hai

17. ĐHCT.Giáo Trình Luật đảm bảo Thực trang bị (NXB đề nghị Thơ 2009) - nai lưng Văn Hai

18. ĐHCT.Hình Thái Giải Phẩu học tập Thực đồ gia dụng - Hà Thị Lệ Ánh

19. ĐHĐL.Giáo Trình technology Sinh học Thực thứ (NXB Đà Lạt 2005) - Mai Xuân Lương

20. ĐHNN.Giáo Trình sinh lý Thực đồ dùng (NXB hà thành 2006) - Hoàng Minh Tấn

21. ĐHSP.Giải Phẫu Thực đồ dùng - Nguyễn Thị Hồng Liên

22. ĐHSP.Phân loại Thực đồ - Bùi Thu Hà

23. ĐHUE.Giáo Trình các đại lý Di Truyền chọn Giống Thực đồ (NXB Đại học Huế 2008) - Hoàng Trọng Phán

24. ĐHUE.Giáo Trình Sinh Lý học Thực vật (NXB Huế 2005) - Nguyễn Bá Lộc

25. ĐHUE.Giáo Trình Sinh Lý học Thực đồ (NXB Huế 2006) - Nguyễn Bá Lộc

26. ĐHUE.Giáo Trình Sinh Lý học Thực đồ gia dụng (NXB Huế 2011) - Nguyễn Bá Lộc

27. Dinh dưỡng Khoáng Ở Thực đồ vật (NXB Đại Học quốc gia 1996) - Hoàng Thị Hà

28. Động Vật cùng Thực đồ gia dụng Dưới Nước Của tỉnh Bình Thuận (NXB Bình Thuận 2000) - Trương Công Lý

29. Giáo Trình các đại lý Di Truyền lựa chọn Giống Thực vật dụng (NXB Đại học Huế 2008) - Hoàng Trọng Phán

30. Giáo Trình di truyền Học Thực vật dụng (NXB nông nghiệp trồng trọt 2002) - Luân Thị Đẹp

31. Giáo Trình Hình Thái giải phẫu Học Thực đồ vật - Hà Thị Lệ Ánh

32. Giáo Trình Hóa Sinh Thực đồ vật (NXB nntt 2006) - trằn Thị Lệ

33. Giáo Trình Sinh Lí Thực vật (NXB Đại học tập Sư Phạm 2006) - Hoàng Minh Tấn

34. Giáo Trình sinh lý Thực vật dụng (NXB nntt 1998) - những Tác Giả

35. Giáo Trình sinh lý Thực đồ dùng (NXB những thống kê 2003) - trần Thị Thuyên

36. Khối hệ thống Học Thực thiết bị (NXB Đại Học nước nhà 2004) - Nguyễn Nghĩa Thìn

37. Hệ Thực Vật cùng Đa Dạng chủng loại (NXB Đại Học non sông 2004) - Nguyễn Nghĩa Thìn

38. Hệ Thực Vật và Đa Dạng loại (NXB Đại Học non sông 2008) - Nguyễn Nghĩa Thìn

39. Hình Thái phẫu thuật Học Thực trang bị - Hà Thị Lệ Ánh

40. Hình Thái giải phẫu Thực trang bị - những Tác Giả

41. Hình thái Học Thực đồ (NXB giáo dục và đào tạo 2006) - Nguyễn Bá

42.

Xem thêm:

Hình hài Học Thực trang bị (NXB giáo dục 2007) - Nguyễn Bá

43. Hóa Sinh Thực đồ dùng - các Tác Giả

44. Hội Thảo non sông Bệnh hại Thực Vật vn Lần 10 (NXB nông nghiệp trồng trọt 2011) - Vũ Triệu Mân

45. Hội Thảo nước nhà Bệnh sợ hãi Thực Vật nước ta Lần 11 (NXB nông nghiệp trồng trọt 2012) - Vũ Triệu Mân

46. Hội Thảo nước nhà Bệnh sợ Thực Vật nước ta Lần 9 (NXB nông nghiệp trồng trọt 2010) - Vũ Triệu Mân

47. KHCN nông nghiệp trồng trọt Và PTNT 20 năm Đổi bắt đầu Tập 1-Trồng Trọt đảm bảo an toàn Thực vật dụng (NXB bao gồm Trị 2005) - Bùi Bá Bổng

48. Kỷ Yếu hội thảo chiến lược Khoa Học-Bảo Vệ Thực Vật phục vụ Chủ Trương đưa Đổi Cơ Cấu cây cối Ở những Tỉnh Phía Nam và Tây Nguyên

49. Một trong những Đặc Điểm Cơ bạn dạng Của Hệ Thực Vật việt nam (NXB khoa học Kỹ Thuật) - Lê trằn Chấn

50. Phân một số loại Học Thực đồ Thực thứ Bậc rẻ (NXB Trung Học chuyên nghiệp hóa 1978) - Dương Đức Tiến

51. Phân các loại Thực đồ (NXB tp. Hà nội 1957) - Lê Khả Kế

52. Phương thức Nghiên cứu Sinh Lý học tập Thực thiết bị (NXB Đại Học giang sơn 2013) - Nguyễn Văn Mã

53. Phương thức Quản Lý Mẫu bệnh dịch Thực đồ dùng - Ts. Roger Shivas

54. Quần thôn Thực thứ (NXB giáo dục 2005) - Hoàng Chung

55. Quy chuẩn Kỹ Thuật non sông Về bảo đảm Thực vật dụng (NXB nông nghiệp 2011) - nhiều Tác Giả

56. Sinh học tập Đại cương cứng Tập 2-Sinh Học khung người Thực vật (NXB Đại Học quốc gia 2005) - Hoàng Đức Cự

57. Sinh Học cải tiến và phát triển Thực đồ (NXB giáo dục và đào tạo 2006) - Nguyễn Như Khanh

58. Sinh học tập Thực vật dụng (NXB Đại Học tổ quốc 2006) - Hoàng Đức Cự

59. Sinh Lý học Thực đồ dùng (NXB giáo dục 2005) - Vũ Văn Vụ

60. Sinh Lý học Thực thiết bị (NXB giáo dục 2009) - Vũ Văn Vụ

61. Sinh lý Thực thiết bị (NXB Đại học Lâm Nghiệp 1995) - Nguyễn Đình Sâm

62. Sinh lý Thực Vật nntt (NXB Đại học Vinh 2008) - Nguyễn quang quẻ Phổ

63. Tâm sinh lý Thực vật dụng Ứng Dụng (NXB giáo dục và đào tạo 1999) - Vũ Văn Vụ

64. Sinh thái xanh Thực trang bị (NXB giáo dục đào tạo 1976) - Phan Nguyên Hồng

65. Slide.Đại cưng cửng Về Phân nhiều loại Thực đồ gia dụng - Ths. Hoàng Quỳnh Hoa

66. Slide.Phân Giới Thực đồ vật Bậc Cao - Ths. Hoàng Quỳnh Hoa

67. Tài Nguyên dt Thực đồ Ở vn (NXB nntt 1996) - Nguyễn Hữu Nghĩa

68. Khoáng sản Thực Vật có Tinh Dầu Ở nước ta Tập 2 (NXB nông nghiệp 2002) - Lã Đình Mỡi

69. Khoáng sản Thực Vật vn Những Cây Chứa các Hợp Chất bao gồm Hoạt Tính Sinh học tập 1 (NXB nntt 2005) - Lã Đình Mởi

70. THCN.Giáo Trình bảo đảm an toàn Thực vật dụng Phần 1-Đại cương (NXB tp. Hà nội 2005) - Lê Lương Tề

71. THCN.Giáo Trình bảo đảm an toàn Thực đồ dùng Phần 2-Chuyên Khoa (NXB thủ đô 2005) - Lê Lương Tề

72. THCN.Giáo Trình tâm sinh lý Thực vật - Ts.Nguyễn Kim Thanh

73. THCN.Giáo Trình tâm sinh lý Thực thứ (NXB tp. Hà nội 2005) - Nguyễn Kim Thanh

74. Thế giới Thực trang bị (NXB Đại Học non sông 2001) - Lê Huy Hòa

75. Thực hành thực tế Phân các loại Thực thiết bị (NXB giáo dục 2009) - Hoàng Thị Sản

76. Thực Tập khối hệ thống Học Thực đồ (NXB Đại Học non sông 2005) - è Ninh

77. Thực Tập sinh lý Thực thứ (NXB Đại Học nước nhà 2004) - Vũ Văn Vụ

78. Trường đoản cú Điển Thực đồ dùng Thông Dụng Tập 1 (NXB công nghệ Kỹ Thuật 2003) - Võ Văn Chi

79. Tuyển Tập dự án công trình Nghiên Cứu bảo vệ Thực đồ 1996-2000 (NXB nông nghiệp & trồng trọt 2000) - Nguyễn Văn Tuất

80. Tuyển Tập công trình Nghiên Cứu đảm bảo an toàn Thực đồ gia dụng 2000-2002 (NXB nông nghiệp trồng trọt 2002) - Nguyễn Văn Tuất

81. Vận Dụng hệ thống Thực Vật tất cả Hoa Của Takhtajan Vào Việc sắp xếp Thực Vật tất cả Hoa Ở vn (NXB hà thành 1977) - Võ Văn Chi