Chuyên đề toán chuyển động ngược chiều: phương pháp làm dễ nhất cho học sinh!

Phương pháp giải bài bác toán chuyển động ngược chiều

1. Kể lại bí quyết trong việc chuyển động.

Bạn đang xem: Chuyên đề toán chuyển động ngược chiều: phương pháp làm dễ nhất cho học sinh!

Gọi gia tốc là v, quãng đường là s, thời gian là t, ta gồm công thức:

v = s : ts = v x tt = s : v

2. Cách thức giải bài toán chuyển động ngược chiều khởi hành cùng lúc.

-Tìm tổng vận tốc:

v = v1 + v2

- thời hạn để hai xe gặp nhau:

t = s : v

- thời gian hai xe gặp gỡ nhau

=Thời điểm xuất phát + thời hạn đi cho chỗ chạm chán nhau

- vị trí hai xe gặp nhau biện pháp A

s1 = v1 x t

Ví dụ 1.Hai thànhphốcáchnhau 208,5 km, mộtxemáyđitừthànhphố A đếnthànhphố B vớivận tốclà 38,6 km/h. Một ôtôkhởihànhcùngmộtlúcvớixemáyđitừthànhphố B đếnthànhphố A cùng với vậntốc 44,8km/h.

a)Hỏixemáyvà ô tôgặpnhau lúcmấy tiếng biết nhì xe phát xuất lúc 8 giờ 30 phút

b) Chỗ gặp mặt nhau cách thành phố A từng nào km?

*

Hướng dẫn giải:

Tổng tốc độ hai xe pháo là:

38,6 + 44,8 = 83,4 (km/giờ)

Thời gian hai xe đi đến chỗ gặp mặt nhau là:

208,5 : 83,4 = 2,5 (giờ)

Đổi: 2,5 tiếng = 2 tiếng đồng hồ 30 phút

Vậy nhì xe gặp gỡ nhau lúc:

8 giờ 30 phút + 2 giờ 30 phút = 11 giờ

Chỗ chạm chán nhau cáchthành phố A là:

38,6 x 2,5 = 96,5 (km)

Đáp số:11 giờ

96,5 km

Ví dụ 2.Hai ô tô xuất phát điểm từ A với B cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Quãng mặt đường AB dài 162 km. Sau 2 tiếng đồng hồ chúng gặp gỡ nhau. Tìm gia tốc của từng ô tô, biết xe hơi đi từ bỏ A bởi 4/5 gia tốc ô sơn đi tự B, điểm chạm chán nhau bí quyết A từng nào km?

Hướng dẫn giải:

Tổng tốc độ hai ô tô là:

162 : 2 = 81 (km/giờ)

Ta có sơ đồ:

*

Giá trị 1 phần là:

81 : (4 + 5) = 9 (km/giờ)

Vận tốc xe hơi đi tự A:

9 x 4 = 36 (km/giờ)

Vận tốc xe hơi đi từ bỏ B:

9 x 5 = 45 (km/giờ)

Điểm chạm chán nhau cách A:

36 x 2 = 72 (km)

Đáp số:36 km/giờ, 45 km/giờ

72 km

Bài tập trường đoản cú luyện:

Bài 1.Một xe hơi đi từ A đến B với tốc độ 54 km/h cùng lúc đó một xe đồ vật đi từ B mang đến A với tốc độ 36 km/h. Sau 2 giờ ô tô và xe cộ máy gặp mặt nhau. Tính quãng đường AB?

Bài2.Hai ca nô khởi hành cùng một lúc, đi trái chiều nhau bên trên quãng con đường sông lâu năm 175km với tốc độ 24km/h và 26km/h. Hỏi sau bao nhiêu thời gian kể từ khi khởi hành đến lúc hai ca nô gặp mặt nhau?

i 3.Hai tp A và B phương pháp nhau 135 km. Một xe máy đi từ A mang lại B với vận tốc 42 km/h cùng một xe đạp điện đi từ bỏ B cho A với gia tốc 12 km/h. Hỏi sau bao lâu xe đạp và xe pháo máy chạm mặt nhau? Lúc gặp mặt nhau xe cộ máy bí quyết B bao nhiêu km?

Bài4.Hai ô tô khởi nguồn từ A với B cùng một lúc cùng đi trái hướng nhau. Quãng con đường AB nhiều năm 174 km. Sau 2 tiếng đồng hồ chúng gặp mặt nhau.

a)Tìm gia tốc của từng ô tô, biết gia tốc đi từ bỏ A bởi 1,5 lần gia tốc đi tự B.

b) Chỗgặpnhaucách A baonhiêukm?

Bài5.Hai fan khởi hành thuộc 1 dịp từ 1 vị trí và trở về hai phía trái hướng nhau. Bạn đi xe trang bị có vận tốc 48km/giờ. Bạn đi xe đạp điện có gia tốc bằng 25% vận tốc người đi xe máy. Hỏi sau 1giờ 42 phút hai bạn cách nhau từng nào km?

Bài6.Địađiểm A phương pháp B 54km. NếucùngmộtlúcAnđitừ A, Bìnhđitừ B ngượcchiềunhauthìsau 3 giờsẽgặpnhau. Tìmvậntốccủamỗibạn, biếtAnđinhanhhơnBìnhmỗigiờlà 6km.

Bài7.Hai người ở phương pháp nhau 37,8 km đi lại gặp mặt nhau với cùng xuất hành lúc 8 giờ. Người thứ nhất đi cỗ với tốc độ 5,6 km/h. Fan thứ hai đi xe đạp với vận tốc 16 km/h. Hỏi 2 người gặp nhau thời gian mấy giờ? Khi gặp mặt nhau thì người đầu tiên đã đi được bao nhiêu km?

Bài8.

Xem thêm:

Xe trước tiên đi từ A đến B hết 3 giờ, xe trang bị hai đi trường đoản cú B về A không còn 4 giờ. Sau khoản thời gian khởi hành và một lúc từ A cùng B được 2 tiếng đồng hồ thi nhì xe cách nhau 5km. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km?

3. Phương thức giải bài toán chuyển động ngược chiều khởi thủy không cùng lúc

- Tìm thời hạn xe đi trước t1

- tìm quãng đường xe đầu tiên đi trước:

s1 = v1 x t1

- tìm quãng đường còn lại:

s2 = s – s1

- tìm tổng vận tốc:

v = v1 + v2

- Thời gian chạm chán nhau của hai xe:

t2 = s2 : (v1 + v2)

Vídụ 1.Quãng mặt đường từ A cho B dài 91,5km. Một tín đồ đi xe đạp điện từ A thời gian 13 giờ 15 phút mang đến B với vận tốc 12km/giờ. Đến 13 tiếng 45 phút, một người đi xe thiết bị từ B về A với gia tốc 45km/giờ. Hỏi nhị người chạm chán nhau thời điểm mấy giờ và tín đồ đi xe đạp điện đi được bao nhiêu km?

Hướng dẫn giải:

*

Thời gian xe đạp đi trước xe sản phẩm là:

13 giờ đồng hồ 45 phút – 13 tiếng 15 phút = 30 phút

Đổi: 1/2 tiếng = 0,5 giờ

Quãng đường xe đạp điện đi trước xe vật dụng là:

12 x 0,5 = 6 (km)

Tổng vận tốc hai xe là:

12 + 45 = 57 (km/giờ)

Thời gian đồ vật đi cho chỗ gặp gỡ nhau là:

(91,5 – 6) : 57 = 1,5 (giờ)

Đổi 1,5 giờ đồng hồ = 1 giờ 30 phút

Hai người chạm mặt nhau lúc:

13 giờ 45 phút + 1 giờ nửa tiếng = 15 giờ 15 phút

Người đi xe đạp điện đi được số kilomet là:

6 + 1,5 x 12 = 24 (km)

Đáp số:15 giờ 15 phút

24 km.

Ví dụ 2.Một tín đồ đi từ bỏ A mang đến B hết 10 giờ. Một tín đồ đi trường đoản cú B về A hết 12 giờ. Lúc 6 giờ, bạn đi trường đoản cú A khởi thủy để đi mang lại B. Dịp 8giờ40 phút bạn đi tự B xuất phát để đi về A. Hỏi hai người gặp mặt nhau thời điểm mấy giờ?

Hướng dẫn giải:

1 giờ bạn đi tự A đi được: 1/10(quãng con đường AB)

1 giờ tín đồ đi tự B đi được: 1/12(quãng đường AB)

Người đi từ A đi trước thời gian là:

8 tiếng 40 phút – 6 giờ đồng hồ = 2 giờ 40 phút = 8/3(giờ)

Người đi từ A đi trước bạn đi trường đoản cú B quãng đường là:

1/10 x 8/3 = 4/15(quãng con đường AB)

Người đi từ B đi không còn số giờ để mang đến chỗ gặp gỡ nhau là:

(1 - 4/15) : (1/10 + 1/12) = 4(giờ)

Hai người gặp nhau lúc:

8 tiếng 40 phút + 4 tiếng = 12 giờ 40 phút

Đáp số:12 giờ đồng hồ 40 phút.

Bài tập trường đoản cú luyện:

Bài 1.Lúc 7 giờ đồng hồ 15 phút sáng một xe hơi khởi hành từ bỏ A cho B với tốc độ 65 km/giờ. Đến 8 giờ 15 phút, một xe ô tô khác khởi nguồn từ B về A với gia tốc 70km/giờ. Hỏi nhì xe chạm mặt nhau dịp mấy giờ? Biết quãng con đường AB = 402,5km

Bài 2.Một ô tô khởi hành trên A lúc 9 giờ đi về B với vận tốc 60km/giờ. Đến 9 giờ 30 phút ô tô khác xuất xứ tại B trở về A với tốc độ 70km/giờ. Hai xe gặp nhau thời điểm 11 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB.

Bài 3.Một người đi xe đạp điện từ địa điểm A để tới vị trí B. Người đó khời hành cơ hội 4 giờ đồng hồ 24 phút. Vào khoảng 6 tiếng 36 phút, một bạn khác đi xe đạp từ B về A. Gia tốc người đi tự B to hơn người đi tự A là 1km/giờ. Hai người chạm mặt nhau cơ hội 11 giờ. Tính tốc độ của mỗi người. Biết quãng con đường AB nhiều năm 158,4 km?

Bài 4.Một người đi xe đạp điện từ địa điểm A nhằm tới địa điểm B. Người đó khời hành cơ hội 4 tiếng 24 phút. Vào thời gian 6 giờ đồng hồ 36 phút, một người khác đi xe đạp điện từ B về A. Tốc độ người đi trường đoản cú B lớn hơn người đi tự A là 1km/giờ. Nhị người gặp nhau lúc 11 giờ. Tính tốc độ của mỗi người. Biết quãng mặt đường AB dài 158,4 km.

Bài 5.Lúc 7 giờ sáng một ô tô khởi hành từ bỏ A cho B với gia tốc 65 km/giờ. Đến 8 giờ trong vòng 30 phút một xe xe hơi khác xuất phát điểm từ B mang đến A với vận tốc 75 km/giờ. Hỏi nhì xe gặp nhau thời gian mấy giờ ? hiểu được A giải pháp B 657,5 km.

Bài6.Lúc 8 giờ đôi mươi phút một tín đồ đi xe đạp điện từ vị trí A nhằm tới địa điểm B. Vào mức 9 giờ 5 phút, một bạn khác đi xe thiết bị từ B về A. Gia tốc người đi từ bỏ B là 30km/giờ, còn tốc độ của bạn đi trường đoản cú A là 10km/giờ. Biết quãng đường AB dài 65km. Cho tới khi gặp gỡ nhau, bạn đi xe đạp điện đã đi được từng nào km?

Bài 7.Một fan đi xe đạp từ vị trí A nhằm tới địa điểm B. Fan đó xuất phát lúc 5 giờ 20 phút. Vào khoảng 7 giờ 40 phút, một bạn khác đi xe đạp từ B về A. Tốc độ người đi từ bỏ B to hơn người đi trường đoản cú A là 3km/giờ. Nhì người gặp gỡ nhau lúc 10 giờ. Tính gia tốc của mỗi người. Biết quãng con đường AB nhiều năm 91km.