TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Lưu ý : Đăng cam kết tài khoản các bạn sẽ chỉ với thành viên cá nhân. Để upgrade hội viên, vui vẻ liên hệ cùng với bọn chúng tôi

Bạn đang xem: Tổng công ty điện lực thành phố hà nội

*

*

*
*
31535

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPhường. HÀ NỘI

Giới thiệu

chúng tôi Điện lực TPhường. Hà Nội là 1 trong những doanh nghiệp lớn bên nước hạch toán chủ quyền, được Ra đời vào khoảng thời gian 1995 cùng bao gồm tiền thân là Nhà trang bị đèn Bờ Hồ (được Thành lập và hoạt động năm 1892). Đầu năm 2010, shop sẽ đổi tên thành Tổng Shop chúng tôi Điện lực TP. Hà Nội (Etoàn nước HANOI), hoạt động theo quy mô Cửa Hàng chúng tôi mẹ-chủ thể bé với là đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực cả nước.


*

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn công ty sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Xem thêm:

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên cấp dưới
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất lợi tức đầu tư trên tổng gia tài
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất lợi tức đầu tư bên trên vốn nhà download

TOPhường 5 công ty cùng ngành - Sản xuất, truyền cài đặt, phân pân hận năng lượng điện

TOP 500 doanh nghiệp lớn lớn số 1 Việt NamTập Đoàn Hoa Sen tầm thường tay thuộc TP.Hồ Chí Minh cung cấp phần lớn hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch COVID-19


Chỉ trong 2 năm, Bất rượu cồn sản Phát Đạt kết thúc nghĩa vụ nộp sát 1.000 tỷ VNĐ chi phí Thuế mang lại Ngân sách chi tiêu Nhà nước


Tên Doanh nghiệp: Công ty CP Báo cáo Đánh giá toàn nước (Vietphái mạnh Report JSC)