TRƯỜNG KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN HÀ NỘI

Trường Đại học công nghệ Xã hội và Nhân Văn – ĐHQG Hà Nội đã bao gồm thức chào làng phương án tuyển chọn sinh đại học chính quy cho năm 2021.

Bạn đang xem: Trường khoa học xã hội nhân văn hà nội

GIỚI THIỆU CHUNG

ussh.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021

1. Các ngành tuyển chọn sinh

Các ngành đào tạo và huấn luyện trường Đại học khoa học xã hội với Nhân văn – ĐHQGHN tuyển sinh vào năm 2021 bao gồm:

Mã đăng ký xét tuyển: QHX01Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:Thi THPT: 55Phương thức khác: 15Tổ thích hợp xét tuyển: A01, C00, D01, D04, D78, D83
Ngành báo chí truyền thông (CLC)Mã đăng ký xét tuyển: QHX40Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:Thi THPT: 30Phương thức khác: 5Tổ hòa hợp xét tuyển: A01, C00, D01, D78
Mã đăng ký xét tuyển: QHX02Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:Thi THPT: 40Phương thức khác: 5Tổ thích hợp xét tuyển: A01, C00, D01, D04, D78, D83
Mã đăng ký xét tuyển: QHX03Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:Thi THPT: 50Phương thức khác: 10Tổ phù hợp xét tuyển: A01, C00, D01, D04, D78, D83
Ngành Đông nam giới Á họcMã đk xét tuyển: QHX04Chỉ tiêu tuyển sinh:Thi THPT: 33Phương thức khác: 7Tổ vừa lòng xét tuyển: A01, D01, D04, D78, D83
Mã đk xét tuyển: QHX05Chỉ tiêu tuyển sinh:Thi THPT: 50Phương thức khác: 10Tổ vừa lòng xét tuyển: A01, D01, D04, D78, D83
Mã đăng ký xét tuyển: QHX26Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:Thi THPT: 40Phương thức khác: 10Tổ đúng theo xét tuyển: A01, C00, D01, D04, D78, D83
Ngành Hán NômMã đk xét tuyển: QHX06Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:Thi THPT: 25Phương thức khác: 5Tổ thích hợp xét tuyển: A01, D01, D04, D78, D83
Mã đk xét tuyển: QHX07Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:Thi THPT: 50Phương thức khác: 15Tổ hòa hợp xét tuyển: A01, C00, D01, D04, D78, D83
Ngành Khoa học quản lý (CLC)Mã đăng ký xét tuyển: QHX41Chỉ tiêu tuyển sinh:Thi THPT: 30Phương thức khác: 5Tổ hòa hợp xét tuyển: A01, C00, D01, D78
Ngành định kỳ sửMã đăng ký xét tuyển: QHX08Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:Thi THPT: 45Phương thức khác: 10Tổ phù hợp xét tuyển: A01, D01, D04, D78, D83
Mã đk xét tuyển: QHX09Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:Thi THPT: 40Phương thức khác: 5Tổ hợp xét tuyển: A01, C00, D01, D04, D78, D83
Ngành ngữ điệu họcMã đăng ký xét tuyển: QHX10Chỉ tiêu tuyển sinh:Thi THPT: 45Phương thức khác: 10Tổ hợp xét tuyển: A01, D01, D04, D78, D83
Ngành Nhân họcMã đk xét tuyển: QHX11Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:Thi THPT: 40Phương thức khác: 5Tổ đúng theo xét tuyển: A01, C00, D01, D04, D78, D83
Mã đk xét tuyển: QHX12Chỉ tiêu tuyển sinh:Thi THPT: 40Phương thức khác: 10Tổ vừa lòng xét tuyển: A01, D01, D06, D78
Mã đăng ký xét tuyển: QHX13Chỉ tiêu tuyển sinh:Thi THPT: 55Phương thức khác: 10Tổ đúng theo xét tuyển: A01, D01, D04, D78, D83
Mã đk xét tuyển: QHX14Chỉ tiêu tuyển sinh:Thi THPT: 42Phương thức khác: 8Tổ thích hợp xét tuyển: A01, C00, D01, D04, D78, D83
Ngành làm chủ thông tin (CLC)Mã đk xét tuyển: QHX42Chỉ tiêu tuyển sinh:Thi THPT: 30Phương thức khác:5Tổ đúng theo xét tuyển: A01, C00, D01, D78
Mã đk xét tuyển: QHX15Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:Thi THPT: 60Phương thức khác: 15Tổ vừa lòng xét tuyển: A01, D01, D78
Mã đk xét tuyển: QHX16Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:Thi THPT: 55Phương thức khác: 15Tổ đúng theo xét tuyển: A01, D01, D78
Mã đk xét tuyển: QHX17Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:Thi THPT: 60Phương thức khác: 10Tổ vừa lòng xét tuyển: A01, C00, D01, D04, D78, D83
Mã đăng ký xét tuyển: QHX18Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:Thi THPT: 55Phương thức khác: 15Tổ thích hợp xét tuyển: A01, C00, D01, D04, D78, D83
Ngành nước ngoài học (CLC)Mã đăng ký xét tuyển: QHX43Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:Thi THPT: 30Phương thức khác: 5Tổ phù hợp xét tuyển: A01, C00, D01, D78
Mã đk xét tuyển: QHX19Chỉ tiêu tuyển sinh:Thi THPT: 65Phương thức khác: 15Tổ phù hợp xét tuyển: A01, C00, D01, D04, D78, D83
Mã đăng ký xét tuyển: QHX20Chỉ tiêu tuyển sinh:Thi THPT: 40Phương thức khác: 5Tổ hòa hợp xét tuyển: A01, C00, D01, D04, D78, D83
Ngành Tôn giáo họcMã đk xét tuyển: QHX21Chỉ tiêu tuyển sinh:Thi THPT: 40Phương thức khác: 5Tổ vừa lòng xét tuyển: A01, C00, D01, D04, D78, D83
Mã đăng ký xét tuyển: QHX22Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:Thi THPT: 40Phương thức khác: 5Tổ hợp xét tuyển: A01, C00, D01, D04, D78, D83
Mã đăng ký xét tuyển: QHX27Chỉ tiêu tuyển sinh:Thi THPT: 40Phương thức khác: 5Tổ hòa hợp xét tuyển: A01, D01, D04, D78, D83
Ngành Văn họcMã đk xét tuyển: QHX23Chỉ tiêu tuyển sinh:Thi THPT: 55Phương thức khác: 10Tổ vừa lòng xét tuyển: A01, D01, D04, D78, D83
Mã đăng ký xét tuyển: QHX24Chỉ tiêu tuyển sinh:Thi THPT: 50Phương thức khác: 10Tổ phù hợp xét tuyển: A01, D01, D04, D78, D83
Mã đk xét tuyển: QHX25Chỉ tiêu tuyển sinh:Thi THPT: 45Phương thức khác: 10Tổ thích hợp xét tuyển: A01, C00, D01, D04, D78, D83

2. Tổ hợp môn xét tuyển

Các khối thi trường Đại học kỹ thuật xã hội với Nhân văn – ĐHQGHN năm 2021 bao gồm:

Khối A01 (Toán, Lý, Anh)Khối C00 (Văn, Sử, Địa)Khối D01 (Toán, Văn, Anh)Khối D04 (Toán, Văn, giờ đồng hồ Trung)Khối D06 (Toán, Văn, giờ Nhật)Khối D78 (Văn, KHXH, Anh)Khối D83 (Văn, KHXH, giờ đồng hồ Trung)

3. Cách thức xét tuyển

Đại học khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 theo các phương thức sau:

cách làm 1: Xét hiệu quả thi giỏi nghiệp thpt năm 2021

Chỉ tiêu: 60%

Điều kiện xét tuyển:

Tốt nghiệp THPTCó kết quả thi xuất sắc nghiệp thpt đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo cơ chế của Đại học khoa học xã hội và Nhân văn.

Quy định xét tuyển:

Thí sinh được đăng ký không giới hạn số nguyện vọng nhưng mà phải bố trí theo đồ vật tự ưu tiên trường đoản cú cao xuống thấpĐiểm trúng tuyển xác định theo từng tổng hợp bài thi.Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển thuộc với đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định. cách làm 2: Xét tác dụng thi đánh giá năng lực, chứng từ A-level, SAT, ACT và chứng từ ngoại ngữ quốc tế

Chỉ tiêu: 20%

Điều khiếu nại xét tuyển: thỏa mãn 1 trong các yêu ước dưới đây:

Kết trái thi reviews năng lực năm 2021 vì ĐHQGHN tổ chức đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng nguồn vào theo lao lý của Đại học công nghệ xã hội và Nhân văn.Chứng chỉ thế giới A-Level vào tổ hợp công dụng 3 môn thi tất cả ít nhất một trong 2 môn Toán (hoặc Văn) với điểm mỗi môn đạt >= 60/100 điểm (tương ứng điểm C, PUM range >= 60)Điểm SAT >= 1100/1600Điểm ACT >= 22/36Chứng chỉ giờ Anh IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT >= 65 hoặc những chứng chỉ khác tương tự và tất cả tổng điểm 2 môn sót lại của tổ hợp xét tuyển chọn đạt >= 12 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Xem thêm:

cách thức 3: Xét tuyển chọn thẳng cùng ưu tiên xét tuyển

Chỉ tiêu: 20%

Điều khiếu nại xét tuyển: xuất sắc nghiệp THPT

Các đối tượng xét tuyển theo cách tiến hành 3 bao gồm:

Nhóm đối tượng người tiêu dùng 1: Xét tuyển thẳng theo quy định tuyển sinh của bộ GD&ĐT

Bao gồm:

Anh hùng lao động, hero lực lượng thiết bị nhân dân, chiến sĩ thi đua toàn quốc;Thành viên chính thức đội tuyển Olympic nước ngoài hoặc hội thi khoa học tập kỹ thuật quốc tế;Đạt giải nhất, nhì, tía kì thi lựa chọn HSG quốc gia, cuộc thi khkt cấp quốc gia;Người khuyết tật quan trọng nặng có giấy xác thực khuyết tật của cơ quan bao gồm thẩm quyền cấp;Thí sinh bao gồm hộ khẩu hay trú trường đoản cú 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp thpt tại những huyện nghèo (phải học bổ sung cập nhật kiến thức 1 năm kia khi vào học chủ yếu thức)Thí sinh fan nước ngoài.

Nhóm đối tượng người tiêu dùng 2: Xét tuyển thẳng theo hình thức của ĐHQGHN

Bao gồm:

Nhóm đối tượng người tiêu dùng 2.1: học viên hệ chuyên những trường trung học phổ thông chuyên trên toàn nước có hạnh kiểm 3 năm thpt loại Tốt

Yêu cầu đáp ứng nhu cầu 1 trong những điều kiện sau:

Thành viên bằng lòng đội tuyển chọn Olympic hoặc cuộc thi khkt quốc tế;Đạt giải thỏa thuận trong kỳ thi lựa chọn HSG bậc trung học phổ thông cấp ĐHQGHN;Đạt giải xác nhận trong kỳ thi Olympic siêng khoa học thoải mái và tự nhiên bậc trung học phổ thông được tổ chức triển khai hàng năm;Thành viên xác định đội tuyển chọn HSG quốc gia hoặc cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia;Có điểm TB học hành mỗi học tập kỳ của 5 học tập kỳ (HK1 lớp 10 tới HK1 lớp 12) >= 8.0 và điểm TB bình thường học tập của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển chọn 5 học kỳ (HK1 lớp 10 cho tới HK1 lớp 12) >= 8.0 và có hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đạt ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng nguồn vào của ngành.

Nhóm đối tượng người dùng 2.2: học sinh hệ không chuyên các trường trung học phổ thông thuộc ĐHQGHN gồm hạnh kiểm 3 năm thpt loại Tốt

Yêu cầu đáp ứng nhu cầu 1 trong các điều khiếu nại sau:

Đạt giải chính thức trong kỳ thi lựa chọn HSG bậc thpt cấp ĐHQGHN;Đạt giải thỏa thuận trong kỳ thi Olympic chuyên khoa học thoải mái và tự nhiên bậc thpt được tổ chức triển khai hàng năm;Có điểm TB học hành mỗi học tập kỳ của 5 học tập kỳ (HK1 lớp 10 cho tới HK1 lớp 12) >= 8.5 với điểm TB bình thường học tập của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển 5 học kỳ (HK1 lớp 10 cho tới HK1 lớp 12) >= 9.0 cùng có kết quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của ngành.

Nhóm đối tượng người tiêu dùng 2.3: học viên các trường trung học phổ thông trên toàn quốc và tất cả hạnh kiểm 3 năm thpt loại Tốt

Yêu cầu đáp ứng 1 trong số điều kiện sau:

Thành viên tham gia cuộc thi tháng của lịch trình Đường tột đỉnh Olympia và bao gồm điểm TBC 5 học kỳ >= 8.0 kèm công dụng thi giỏi nghiệp trung học phổ thông đạt ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào;Đạt giải nhất, nhì, cha kỳ thi HSG cấp cho tỉnh/thành phố trực ở trong trung ương các môn trong các tổ vừa lòng xét tuyển cùng điểm TBC 5 học tập kỳ >= 8.0 kèm công dụng thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông đạt ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào;

Nhóm đối tượng người dùng 3: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của bộ GD&ĐT

Các thí sinh đạt giải khuyến khích trong kỳ thi HSG nước nhà hoặc giải tư cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, tất cả môn thi hoặc đề tài cân xứng với môn thi thuộc những tổ thích hợp xét tuyển của trường Đại học khoa học xã hội cùng Nhân văn với đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng nguồn vào của ngành.

HỌC PHÍ

Học giá tiền Trường Đại học kỹ thuật xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN năm 2021 dự kiến như sau:

Chương trình giảng dạy chuẩn: 980.000 đồng/thángRiêng những ngành quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành, quản lí trị khách sạn: 1.170.000 đồng/thángChương trình quality cao: 3.500.000 đồng/tháng

ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2021

Xem chi tiết điểm sàn, điểm trúng tuyển những phương thức tại: Điểm chuẩn trường Đại học kỹ thuật xã hội và nhân văn Hà Nội

Tên ngànhKhối XTĐiểm chuẩn
201920202021
Báo chíA0123.525.8
C002628.528.8
D0122.52526.6
D0420.252426.2
D0626.2
D782324.7527.1
D832023.7524.6
Báo chí (chương trình quality cao)A012025.3
C0021.2526.527.4
D0119.7523.525.9
D7819.7523.2525.9
Chính trị họcA0118.524.3
C002325.527.2
D0119.52324.7
D0417.518.7524.5
D0624.5
D7819.520.524.7
D83181819.7
Công tác làng mạc hộiA011824.5
C0024.752627.2
D0120.7523.7525.4
D04181824.2
D0624.2
D7820.7522.525.4
D83181821.0
Đông nam Á họcA0120.524.5
D012223.525.0
D0420.522
D78232225.9
D831818
Đông phương họcA0129.75
C0029.8
D0124.7525.7526.9
D042225.25
D0626.5
D7824.7525.7527.5
D8319.2525.2526.3
Hán nômC0023.7526.7526.6
D0121.523.7525.8
D042023.2524.8
D0624.8
D782123.525.3
D8318.523.523.8
Hàn Quốc họcA0124.526.8
C003030.0
D0126.2527.4
D0421.2526.6
D782627.9
D8321.7525.6
Khoa học tập quản lýA012325.8
C0025.7528.528.6
D0121.524.2526.0
D042023.2525.5
D0625.5
D7821.7524.2526.4
D831821.7524.0
Khoa học quản lý (chất lượng cao)A0120.2524.0
C0025.2526.8
D011622.524.9
D7816.52124.9
Lịch sửC0022.525.2526.2
D011921.524.0
D04181820.0
D0620.0
D78192024.8
D83181820.0
Lưu trữ họcA0117.7522.7
C002225.2526.1
D0119.52324.6
D04181824.4
D0624.4
D7819.521.7525.0
D83181822.6
Ngôn ngữ họcC0023.7525.7526.8
D0121.52425.7
D041920.2525.0
D0625.0
D7821.52326.0
D8318.51823.5
Nhân họcA0116.2523.5
C0021.2524.525.6
D01182325.0
D041923.2
D0623.2
D781921.2524.6
D8318.251821.2
Quan hệ công chúngC0026.752929.3
D0123.752627.1
D0421.2524.7527.0
D0627.0
D782425.527.5
D8319.752425.8
Quản lý thông tinA012025.3
C0023.7527.528.0
D0121.524.2526.0
D041821.2524.5
D0624.5
D782123.2526.2
D83181823.7
Quản lý tin tức (chất lượng cao)A011823.5
C001824.2526.2
D0116.7521.2524.6
D7816.7519.2524.6
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhA0124.526.0
D0123.7525.7526.5
D7824.2525.2527.0
Quản trị khách sạnA0124.2526.0
D0123.525.2526.1
D7823.7525.2526.6
Quản trị văn phòngA0122.525.6
C0025.528.528.8
D012224.526.0
D042023.7526.0
D0626.0
D7822.2524.526.5
D83202023.8
Quốc tế họcA012325.7
C0026.528.7528.8
D0122.7524.7526.2
D041922.525.5
D0625.5
D782324.526.9
D831823.2521.7
Quốc tế học tập (Chất lượng cao)A012025.0
C0025.7526.9
D0121.7525.5
D7821.7525.7
Tâm lý họcA0124.7526.5
C0025.52828.0
D0122.7525.527.0
D0419.521.525.7
D0625.7
D782324.2527.0
D831819.524.7
Thông tin – Thư việnA011623.6
C0020.7523.2525.2
D0117.7521.7524.1
D04181823.5
D0623.5
D7817.519.524.5
D83181822.4
Tôn giáo họcA011718.1
C0018.752123.7
D01171923.7
D04171819.0
D0619.0
D78171822.6
D83171820.0
Triết họcA011723.2
C0019.52124.9
D0117.51924.2
D04181821.5
D0621.5
D7817.51823.6
D83181820.0
Văn hóa họcC002426.5
D012025.3
D041822.9
D0622.9
D7818.525.1
D831824.5
Văn họcC0022.525.2526.8
D012023.525.3
D04181824.5
D0624.5
D78202225.5
D83181818.2
Việt nam họcC002527.2526.3
D012123.2524.4
D04181822.8
D0622.8
D782122.2525.6
D83182022.4
Xã hội họcA0117.524.7
C0023.525.7527.1
D012123.7525.5
D04182023.9
D0623.9
D7819.7522.7525.5
D83181823.1
Nhật bản họcA0120
D012425.7526.5
D0425.4
D0624.7525.4
D7824.525.7526.9